8(7112) 22-85-97

Білім жетілдіру

 

Мектеп педагогтерінің білімін көтеру қызметі

Мақсаты:  Мұғалімнің теориялық, ғылыми-әдістемелік деңгейін, кәсіби шеберлігін және құзіреттілігін көтеру.

Міндеттері: Өз білімін көтеру бағытындағы әдістемеліктермен танысу; 

Тәжірибелі мұғалімдердің іс-тәжірибелерімен танысып, жұмыс барысында басшылыққа алып отыру;

Оқушылардың қызығушылықтарын арттыру мақсатында инновациялық технологияларды қолдану әдістемелерімен таныстыру;

Сабақтастық теорияларымен таныстыра отырып, білім сапасын арттыру бағытындағы жұмыстарды жүргізуге ықпал ету;

Дарынды және үлгерімдері төмен оқушыларды анықтап, зерттеу диагностикасының үлгілерімен таныстыру;

Оқушы білімін анықтау диагностикасын жүргізу;

Тақырыптық семинарлар өткізу.

Күтілетін нәтиже:

Білім сапасының артуы;

Пән мұғалімдерінің іс-тәжірибелерін тарату;

Жаңашыл мұғалімдермен педагогикалық пікірлер алмасу;

Қала мұғалімдері арасында ашық сабақтар көрсету,

Дидактикалық материалдар қорын жасақтау;

Біліктілік арттыру курстарына қатыстыру.

р/с

Жүргізілетін жұмыс мазмұны

Орындалу мерзімі

І. Біліктілікті арттыру және кәсіби даярлық

1

Пән мұғалімдерін біліктілік арттыру курстарына қатыстыру

Перспективалық жоспарға   сай

2

Тақырыптық семинарлар өткізу

Кесте бойынша

3

Өзара сабақтарға қатысуды ұйымдастыру

үнемі

4

Шығармашылық-әдістемелік апталықтар өткізу

Жоспар бойынша

ІІ. Ә д і с т е м е л і к  ш е б е р л і к т і   ж е т і л д і р у

1

Озық тәжірибелі мұғалімдердің тәжірибелерін үйрену

үнемі

2

Жаңашыл мұғалімдердің сабақтарына қатыса отырып, пікіралмасу

Жоспар бойынша

3

Сабақ беруде ғылыми-әдістемелік басылымдарды басшылыққа алу

үнемі

4

Мектепішілік және мектептен тыс өткізілетін семинарлар мен оқуларға қатысу

Жоспар бойынша

5

Дарынды және үлгерімі төмен оқушылармен жұмыстану бағытындағы әдістемелік басылымдармен танысу

үнемі

6

Бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыстану

Үнемі

7

Басылым беттеріндегі үздік сабақтармен танысу

Үнемі

8

Іс-тәжірибелер тарату (баспа беттеріне, ашық сабақтар өткізу)

Үнемі

9

Мұғалім қызметін диагностикалау әдісімен танысу

әр тоқсан соңында

ІІІ. П с и х о л о г и я л ы қ – п е д а г о г и к а л ы қ  д а ғ д  ы л а р

1

Оқушылардың сабақ үстінде пән бойынша психологиялық және жас ерекшеліктерін ескеру мақсатында түрлі психологиялық құжаттармен танысу

әр оқу жылының басында

2

Дарынды және үлгерімі төмен оқушыларды анықтауда психологиялық-педагогикалық диагностикалармен танысу, қолдану

әр оқу жылы басында

3

Сабақта жағымды ахуал тудыру мақсатында ұйымдастырылатын тренингтермен танысу

үнемі

ІҮ. Ғ ы л ы м и – з е р т т е у  б і л і м і н  ж е т і л д і р у

1

Ғылыми бағыттағы басылымдармен танысу

үнемі

2

Оқушыларды ғылыми-зерттеу жұмыстарына дайындау әдістерімен танысу

үнемі

3

ЖОО-мен жүйелі байланыс орнату

үнемі

Мұғалімдердің білім жетілдіру курсынан өтуінің перспективалық жоспары

Аты- жөні

Пәні

Өткен уақыты

2022-2023

2023-2024

2024-2025

1

Утебалиева А.Ж.

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі,

директордың орынб.

2022 ж, маусым

 

2022 ж, сәуір

 

 

+

+

2

Жолдасбаева Ж.

Биология пәнінің мұғалімі,

директордың  орынб.

2022 ж, сәуір

 

2017 ж,маусым

 

 

+

 

+

3

Иманиязова Г.С.

Қазақ тілі және әдеб пәнінің мұғалімі,

директордың  орынб.

2022 ж, маусым

 

2022 ж, сәуір

 

 

 

+

+         

4

Мансурова А.Ш.

Кәсіби бағдар беруші

2020 ж, ЖОО

+

 

 

5

Тажен С.С.

Психолог

2019 ж, қазан –психолог

+

 

 

 

 

6

Утегалиева А.Е.

Психолог

2019 ж, ЖОО

+

 

 

7

Насибулинов Е.Н.

АӘД және дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

2019 ж,қараша

2022 ж, ақпан

+ АӘД

 

 

+д/ш

8

Нурсапина С.У.

Қазақ тілі және әдеб. пәнінің мұғалімі

2022 ж,  мамыр

 

 

+

9

Беккужиева С.А.

Қазақ тілі және  әдеб. пәнінің мұғалімі

2022 ж, маусым

 

 

+

10

Куанышкалиева Г.Е.

Қазақ тілі және әдеб. пәнінің мұғалімі

2022 ж, маусым

 

 

+

11

Маратова Ш.С.

Қазақ тілі және әдеб. пәнінің мұғалімі

2022 ж, магистр

 

 

+

12

Кусанова Г.К.

Орыс тілі және  әдеб. пәнінің мұғалімі

2019 ж, қазан

+

 

 

13

Кдрашева Э.А.

Орыс тілі және  әдеб.пәнінің мұғалімі

2019 ж ,мамыр

+

 

 

14

Рахметкалиева Н.О.

Орыс тілі және  әдеб. пәнінің мұғалімі

2022, маусым

+

 

 

+

15

Габдрахманова Б.Д.

Орыс тілі және  әдеб. пәнінің мұғалімі

2022 ж, тамыз

 

 

+

16

Сисенова А.У.

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

2021 ж, сәуір

 

 

+

17

Қуанова К.

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

2017 ж, шілде

+

 

 

18

Мусагалиева А.К.

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

2021 ж, маусым

 

+

 

19

Ермекова Д.М.

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

2020 ж, ЖОО

+

 

 

20

Темирова А.Е.

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

2022 ж, шілде

 

 

+

21

Камахаева АУ

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

2018 ж,желтоқсан

+

 

 

22

Мукашева Р.Б.

Математика пәнінің мұғалімі

2022 ж, тамыз

 

 

+

23

Капашева Г.Н.

Математика пәнінің мұғалімі

2021 ж, қыркүйек

 

+

 

24

Батырғалиева А.Қ.

Математика пәнінің мұғалімі

2020 ж, қазан

 

 

+

25

Самарбаева Б.А.

Математика пәнінің мұғалімі

2022 ж, мамыр

 

 

+

26

Изимова А.Т.

Математика пәнінің мұғалімі

2021 ж, ЖОО

 

+

 

27

Курмашева Г.М.

Математика пәнінің мұғалімі

2022 ж, маусым

 

 

+

28

Сатканова Э.М.

Информатика пәнінің мұғалімі

2021ж, наурыз

2021 жыл , қазан роб.

 

+

+

29

Саймова Ф.Б

Информатика пәнінің мұғалімі

2018 ж, шілде

+

 

 

30

Орынгалиев  О.К.

Физика пәнінің мұғалімі

2022 ж, маусым

 

 

+

31

Кажмуханова Г.Ш.

Физика пәнінің мұғалімі

2021 ж,  қыркүйек

 

+

 

32

Мукатаева Л.С.

Химия, биология пәнінің мұғалімі

2021 ж, химия

2022 ж, биология

 

+

 

+

33

Ажгалиев Н.Ш.

География пәнінің мұғалімі

2021 ж, мамыр

 

+

 

34

Адиева Л.С.

География пәнінің мұғалімі

2022 ж,маусым

 

 

+

35

Бергалиева Г.К

Химия, биология пәнінің мұғалімі

2018 ж, химия

2018 ж, биология

+

+

 

 

36

Боранбайқызы Н.

Биология пәнінің мұғалімі

2022 ж,мамыр

 

 

+

37

Имангалиева Б.Т.

Биология пәнінің мұғалімі

2022 ж, тамыз

 

 

+

38

Орынбасарова Э.О.

Тарих пәнінің мұғалімі

2021ж ,мамыр

 

            +

 

39

Сатиева А.Е.

Тарих пәнінің мұғалімі

2022ж, ақпан

+

 

 

40

Жұмағалиева О.А.

Тарих пәнінің мұғалімі

2018 ж, қараша

+

 

 

41

Сисенова Ш.С.

Тарих пәнінің мұғалімі

2022 ж, тамыз

 

 

+

42

Рахметова А.А.

Хореография

2019 ж,қараша

+

 

 

43

НургазиевА.Н.

Сызу, бейнелеу пәнінің мұғалімі

2019 ж,маусым

+

 

 

44

Турегалиева А.А.

музыка пәнінің мұғалімі

2020 ж, шілде

+

 

 

45

ЕркингалиевА.А.

Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

2018 ж,ақпан

+

 

 

46

Нурманов А.О.

Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

2022 ж, сәуір

 

 

+

47

Хамитов М.Т.

Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

2018 ж,ақпан

+

 

 

48

Имангалиева Айзада Романовна

Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

-

+

 

 

49

Баймурзина С.А.

Технология пәнінің мұғалімі

2020 ж,желтоқсан

 

++       +

 

50

Аюпова Ә.Ұ

Технология пәнінің мұғалімі

-

+

 

 

51

Балтабекова Д.Р.

тәлімгер

-

 

+

 

 

Мақсаты:

Мұғалімнің теориялық, ғылыми-әдістемелік деңгейін, кәсіби шеберлігін және құзіреттілігін көтеру.

Міндеттері:

 • Өз білімін көтеру бағытындағы әдістемеліктермен танысу;
 • Тәжірибелі мұғалімдердің іс-тәжірибелерімен танысып, жұмыс барысында басшылыққа алып отыру;
 • Оқушылардың қызығушылықтарын арттыру мақсатында инновациялық технологияларды қолдану әдістемелерімен таныстыру;
 • Сабақтастық теорияларымен таныстыра отырып, білім сапасын арттыру бағытындағы жұмыстарды жүргізуге ықпал ету;
 • Дарынды және үлгерімдері төмен оқушыларды анықтап, зерттеу диагностикасының үлгілерімен таныстыру;
 • Оқушы білімін анықтау диагностикасын жүргізу;
 • Тақырыптық семинарлар өткізу.

Күтілетін нәтиже:

 • Білім сапасының артуы;
 • Пән мұғалімдерінің іс-тәжірибелерін тарату;
 • Жаңашыл мұғалімдермен педагогикалық пікірлер алмасу;
 • Қала мұғалімдері арасында ашық сабақтар көрсету,
 • Баяндамалар оқу;
 • Дидактикалық материалдар қорын жасақтау;
 • Біліктілік арттыру курстарына қатыстыру.

р/с

Жүргізілетін жұмыс мазмұны

Орындалу мерзімі

І. Біліктілікті арттыру және кәсіби даярлық

1

Пән мұғалімдерін біліктілік арттыру курстарына қатыстыру

Перспективалық жоспарға   сай

2

Тақырыптық семинарлар өткізу

Кесте бойынша

3

Өзара сабақтарға қатысуды ұйымдастыру

үнемі

ІІ. Ә д і с т е м е л і к  ш е б е р л і к т і   ж е т і л д і р у

1

Озат тәжірибелі мұғалімдердің тәжірибелерін үйрену

үнемі

2

Жаңашыл мұғалімдердің сабақтарына қатыса отырып, пікіралмасу

Жоспар бойынша

3

Сабақ беруде ғылыми-әдістемелік басылымдарды басшылыққа алу

үнемі

4

Мектепішілік және мектептен тыс өткізілетін семинарлар мен оқуларға қатысу

Жоспар бойынша

5

Дарынды және үлгерімі төмен оқушылармен жұмыстану бағытындағы әдістемелік басылымдармен танысу

үнемі

6

Бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыстану

Үнемі

7

Басылым беттеріндегі үздік сабақтармен танысу

Үнемі

8

Іс-тәжірибелер тарату (баспа беттеріне, ашық сабақтар өткізу)

Үнемі

ІІІ. П с и х о л о г и я л ы қ – п е д а г о г и к а л ы қ  д а ғ д  ы л а р

1

Оқушылардың сабақ үстінде пән бойынша психологиялық және жас ерекшеліктерін ескеру мақсатында түрлі психологиялық құжаттармен танысу

әр оқу жылының басында

2

Дарынды және үлгерімі төмен оқушыларды анықтауда психологиялық-педагогикалық диагностикалармен танысу, қолдану

әр оқу жылы басында

3

Сабақта жағымды ахуал тудыру мақсатында ұйымдастырылатын тренингтермен танысу

үнемі

ІҮ. Ғ ы л ы м и – з е р т т е у  б і л і м і н  ж е т і л д і р у

1

Ғылыми бағыттағы басылымдармен танысу

үнемі

2

Оқушыларды ғылыми-зерттеу жұмыстарына дайындау әдістерімен танысу

үнемі

3

ЖОО-мен жүйелі байланыс орнату

үнемі

            

Мұғалімдердің білім жетілдіру курсынан өтуінің перспективалық жоспары

Аты- жөні

Пәні

Өткен уақыты

2021-2022

2022-2023

2023-2024

1

Шонбаев Ж.М.

Информатика пәнінің мұғалімі

2017 ж, тамыз

+

   

2

УтебалиеваА.Ж.

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

2018 ж, маусым

+

   

3

Жолдасбаева Ж.

Биология пәнінің мұғалімі

2017ж, маусым

+

   

4

Иманиязова Г.С.

Қазақ тілі пәнінің мұғалімі

2018 ж,

+

   

5

Мансурова А.Ш.

Әлеу.педагог, өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

2020 ж, ЖОО

 

+

 

6

Тажен С.С.

Психолог, өзін- өзі тану пәнінің мұғалімі

2019 ж, қазан –психолог

2020 ж, желтоқсан ө/өзі тану

 

+ психолог

+ ө\ө.т

 

7

Утегалиева А.Е.

Психолог

2019 ж, ЖОО

 

+

 

8

Насибулинов Е.Н.

АӘД және дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

2019 ж,қараша

2022 ж, ақпан

 

+ АӘД

+д/ш

9

Нурсапина С.У.

Қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі

2017 ж, шілде

+

   

10

Беккужиева С.А.

Қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі

2018 ж, наурыз

+

   

11

КуанышкалиеваГ.Е.

Қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі

2019 ж, қазан

 

+

 

12

Сулейменова Г.Ғ.

Қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі

2019ж, ЖОО

 

+

 

13

КусановаГ.К.

Орыс тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі

2019 ж, қазан

 

+

 

14

КдрашеваЭ.А.

Орыс тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі

2019 ж ,мамыр

+

   

15

Рахметкалиева Н.О.

Орыс тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі

2019 ж, қараша

 

+

 

16

Габдрахманова Б.Д.

Орыс тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі

2019 ж, қараша

 

+

 

17

Сисенова А.У.

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

2021 ж, сәуір

   

+

18

ҚуановаҚ.

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

2017ж, шілде

+

   

19

Мусагалиева А.К.

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

2021 ж, маусым

   

+

20

Ермекова Д.М.

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

2020 ж, ЖОО

 

+

 

21

Темирова А.Е.

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі

2019 ж, қыркүйек

 

+

 

22

Хусаинова Г.Х .

Математика пәнінің мұғалімі

2018 ж, желтоқсан

+

   

23

Мукашева Р.Б.

Математика пәнінің мұғалімі

2018 ж, шілде

+

   

24

КапашеваГ.Н.

Математика пәнінің мұғалімі

2017 ж, желтоқсан

+

   

25

БатырғалиеваА.Қ.

Математика пәнінің мұғалімі

2020 ж,қазан

 

+

 

26

Самарбаева Б.А.

Математика пәнінің мұғалімі

2017ж, мамыр

+

   

27

Батай А.Х.

Математика пәнінің мұғалімі

2018 ж, шілде

 

+

 

28

Изимова А.Т.

Математика пәнінің мұғалімі

2021 ж, ЖОО

   

+

29

Курмашева Г.М.

Математика пәнінің мұғалімі

2021 ж, желтоқсан

   

+

30

Сатканова Э.М.

Информатика пәнінің мұғалімі

2021ж, наурыз

2021 жыл , қазан робот

   

+

+

31

Қожахметова Л.А.

Информатика пәнінің мұғалімі

2021 ж, қазан

   

+

32

ОрынгалиевО.К.

Физика пәнінің мұғалімі

2019 ж, ЖОО

 

+

 

33

АктаналиеваМ.Т.

Физика пәнінің мұғалімі

2021ж, ЖОО

   

+

34

КажмухановаГ.Ш.

Физика пәнінің мұғалімі

2021ж, қыркүйек

   

+

35

МукатаеваЛ.С.

Химия, биология пәнінің мұғалімі

2018 ж,мамыр

+

   

36

АжгалиевН.Ш.

География пәнінің мұғалімі

2017ж ,маусым

+

   

37

АдиеваЛ.С.

География пәнінің мұғалімі

2018 ж,шілде

+

   

38

БақтияроваИ.

География пәнінің мұғалімі

2019ж, ЖОО

+

   

39

Боранбайқызы Н.

Биология пәнінің мұғалімі

2018 ж,шілде

+

   

40

Сәбитова А.А.

Химия пәнінің мұғалімі

2017ж, мамыр

+

   

41

Имангалиева Б.Т.

Биология пәнінің мұғалімі

2022 ж, қаңтар

   

+

42

ОрынбасароваЭ.О.

Тарих пәнінің мұғалімі

2018 ж,шілде

+

   

43

СатиеваА.Е.

Тарих пәнінің мұғалімі

2018 ж,тамыз

+

   

44

ЖұмағалиеваО.А.

Тарих пәнінің мұғалімі

2018 ж, қараша

+

   

45

Сергеева Р.Т.

Тарих пәнінің мұғалімі

2017 ж, сәуір

+

   

46

Рахметова А.А.

Хореография

2019 ж,қараша

 

+

 

47

НургазиевА.Н.

Сызу, бейнелеу пәнінің мұғалімі

2019 ж,маусым

+

   

48

Турегалиева А.А.

музыка пәнінің мұғалімі

2020 ж, шілде

 

+

 

49

ЕркингалиевА.А.

Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

2018 ж,ақпан

+

   

50

НурмановА.О.

Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

2017ж,шілде

+

   

51

Хамитов М.Т.

Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

2018 ж,ақпан

+

   

52

Ажгалиев А.Т.

Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

2021ж, желтоқсан

   

+

53

Баймурзина С.А.

Технология пәнінің мұғалімі

2020ж

 

++ +

 

54

Батенова А.Қ.

тәлімгер

-

 

+