8(7112) 22-85-97

Ұлттық бірыңғай тестілеу

Ұлттық бірыңғай тестілеу - ҰБТ – жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына түсуге арналған іріктеу емтихандарының бір нысаны.

ҰБТ өткізіледі:

· ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін орта білім беру ұйымдарының бітіруші 11 (12) сынып оқушыларына;

· республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу немесе ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін орта білім беру ұйымдарының ағымдағы жылғы бітірушілеріне;

· республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу немесе ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін орта білім беру ұйымдарының өткен жылғы бітірушілері мен техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілеріне;

· республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін жоғары білімнің қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілеріне;

· республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу немесе ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін халықаралық алмасу желісі бойынша шетелде білім алған орта білім беру ұйымдарының бітірушілері мен шетелде білім алған, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын, ұлты қазақ адамдарға;

·ЖОО-ға күндізгі оқу бөліміне ақылы негізде қабылдау үшін ҰБТ нәтижесі бойынша шекті балл алмаған, ҰБТ нәтижелері жойылған, бейінді пәндер комбинациясы сәйкес келмейтін ҰБТ нәтижелері бар тұлғалар, күнтізбелік жылы ақылы негізде одан әрі қабылдау үшін;

· ЖОО-ның шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары топтарында оқитын және басқа білім беру бағдарламалары топтарына ауысқысы келетін білім алушылар.

Өткізу формасы:тестілеу.

Өткізілетін орны:ҰБТ өткізу пункттері.

Қатысушылар

Өтініш қабылдау мерзімі

Тестілеу мерзімі

1)

қалауы бойынша ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдану үшін орта білім беру ұйымдарының бітіруші 11 (12) сынып оқушылары

20 желтоқсан – 6 қаңтар

10 қаңтар – 10 ақпан

20 ақпан – 10 наурыз

1-31 наурыз

2)

қалауы бойынша республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін немесе ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдану үшін немесе республикалық бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алу үшін орта білім беру ұйымдарының ағымдағы жылғы бітірушілері

28 сәуір – 14 мамыр

16 мамыр – 5 шілде

20 – 30 шілде

10 – 20 тамыз

3)

республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу немесе ЖЖОКБҰ-ға ақылы негізде оқуға қабылдану үшін орта білім беру ұйымдарының өткен жылғы бітірушілері мен техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілеріне;

20 ақпан – 10 наурыз

1-31 наурыз

28 сәуір – 14 мамыр

16 мамыр – 5 шілде

20 – 30 шілде

10 – 20 тамыз

4)

республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін жоғары білімнің қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері

28 сәуір – 14 мамыр

16 мамыр – 5 шілде

5)

ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдану үшін халықаралық алмасу желісі бойынша шетелде білім алған орта білім беру ұйымдарының бітірушілері мен шетелде білім алған, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын, ұлты қазақ адамдар

20 ақпан – 10 наурыз

1-31 наурыз

28 сәуір – 14 мамыр

16 мамыр – 5 шілде

20 – 30 шілде

10 – 20 тамыз

6)

ЖОО-ға күндізгі оқу бөліміне ақылы негізде қабылдау үшін ҰБТ нәтижесі бойынша шекті балл алмаған, ҰБТ нәтижелері жойылған, бейінді пәндер комбинациясы сәйкес келмейтін ҰБТ нәтижелері бар тұлғалар, күнтізбелік жылы ақылы негізде одан әрі қабылдау үшін

20 желтоқсан – 6 қаңтар

10 қаңтар – 10 ақпан

20 ақпан – 10 наурыз

1-31 наурыз

28 сәуір – 14 мамыр

16 мамыр – 5 шілде

20 – 30 шілде

10 – 20 тамыз

7)

ЖОО-ға ақылы негізде шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары тобы бойынша білім алушы және басқа білім беру бағдарламалары тобына ауысуға ниет білдірген тұлғалар

20 желтоқсан – 6 қаңтар

10 қаңтар – 10 ақпан

20 – 30 шілде

10 – 20 тамыз

8)

ЖЖОКБҰ-ға ақылы негізде басқа білім беру бағдарламалары тобы бойынша білім алушы және "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша білім беру бағдарламалары тобына ауысуға ниет білдірген тұлғаларға өткізіледі.

20 желтоқсан – 6 қаңтар

10 қаңтар – 10 ақпан

20 – 30 шілде

10 – 20 тамыз

*Қазіргі таңда Қағидаларға ҰБТ-ны өткізу мерзімі бойынша өзгерістер енгізілуде.

Тестілеуге қатысу бағасы - 5640 теңге. Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысу үшін төлемді тестілеуге қатысуға онлайн өтініш беру кезінде банк картасы арқылы немесе Kaspi.kz қосымшасы арқылы онлайн режимде жасайды.

ҰБТ форматы: 5 пән (3 міндетті + 2 бейіндік).

Барлық тест тапсырмаларының саны – 120.

Тестілеудің жалпы уақыты: 4 сағат (240 минут)

Апелляция: қарастырылған.

Ең жоғары балл – 140

 

Тестілеу пәндері

Тапсырмалар саны

Тапсырмалар формасы

1 - блок

Математикалық сауаттылық

10

Берілген төрт жауаптың біреуі дұрыс

Оқу сауаттылығы

10

Берілген төрт жауаптың біреуі дұрыс

Қазақстан тарихы

20

Берілген төрт жауаптың біреуі дұрыс

2 - блок

1 - бейінді пән

25

Берілген төрт жауаптың біреуі дұрыс

5

Контекст негізіндегі тапсырмалар

5

Сәйкестікті анықтауға арналған тапсырмалар

5

Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты

2 - бейінді пән

25

Берілген төрт жауаптың біреуі дұрыс

5

Контекст негізіндегі тапсырмалар

5

Сәйкестікті анықтауға арналған тапсырмалар

5

Бір немесе бірнеше дұрыс жауапты

Шекті деңгей балы:

Ұлттық ЖЖОКБҰ-ға – кемінде 65 балл, ал "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы, «Құқық» даярлау бағыты бойынша – кемінде 75 балл."Ауыл шаруашылығы және биоресурстар", "Ветеринария" білім беру салалары бойынша – кемінде 60 балл.

Басқа ЖЖОКБҰ-ға – кемінде 50 балл, ал "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша – кемінде 75 балл, "Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)" білім беру саласы бойынша – кемінде 70 балл.

Сонымен қатар, әр ЖЖОКБҰ білім беру бағдарламары тобы бойынша өз шекті балын белгілейді.

Бейінді пәндер таңдайтын білім беру бағдарламары тобына байланысты таңдалады.

Бейінді пәндер комбинациясы

1 бейінді пән

2 бейінді пән

1

математика

физика

2

математика

информатика

3

математика

география

4

биология

химия

5

биология

география

6

шет тілі

дүниежүзі тарихы

7

география

шет тілі

8

дүниежүзі тарихы

құқық негіздері

9

дүниежүзі тарихы

география

10

қазақ тілі / орыс тілі

қазақ әдебиеті / орыс әдебиеті

11

химия

физика

12

шығармашылық емтихан

шығармашылық емтихан