8(7112) 22-85-97

Мектеп парламенті

«Мектеп парламенті» білім алушылардың өзін-өзі басқару органдарын ДАМЫТУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында

«Мектеп парламенті» білім алушылардың өзін-өзі басқару органдарын

ДАМЫТУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

Қазақстанның балалары мен жастары – Қазақстан қоғамының стратегиялық құндылығы және болашақ адами капиталы.

Жаһандық тәуекелдер мен сын-қатерлер кезеңінде өмір сүретін жаңа буын белсенділігі мен қызығушылықтарының әртүрлілігімен сипатталады. Сондықтан мемлекет пен азаматтық қоғамның шынымен біртұтас балалар-жасөспірімдер және жастар қозғалысын құрудағы күш-жігерін біріктіру – заманауи мемлекеттің стратегиясы.

Соңғы онжылдықта республиканың қоғамдық-саяси өмірінде болып жатқан өзгерістер балалар мен жастар ортасындағы адамгершілік-рухани бағдарлар мен мұраттардың өзгеруіне алып келді. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, өскелең ұрпақ (балалар, жасөспірімдер, жастар) тәрбиелеудің қолданыстағы моделі трансформацияны және жаңа идеологиялық негізді талап етеді.

Бүгінгі таңда білім беру ұйымы қызметінің қазіргі жағдайында білім беру ұйымын демократиялық басқаруға жағдай жасауға байланысты мәселелер туындайды, онда тек басшы мен педагогикалық кеңес қана емес, сонымен қатар білім алушылар, студенттер мен ата-аналар білім беру үдерісінің толық субъектілері ретінде білім беру ұйымы ұсынатын қызметтердің сапасына әсер ете алады.

Қазіргі уақытта мемлекет пен азаматтық қоғам балалар мен жастардың құқықтық мүмкіндіктерін іске асыру мәселелерін белсенді түрде көтеруде. Осыған байланысты қазақстандық колледж оқу орындарының алдында құқықтық мемлекет жағдайында шығармашыл, бастамашыл, өзі және қоғам үшін пайдалы әрекет ете алатын еркін, жауапты тұлғаны, мәдениетті адамды тәрбиелеу міндеті тұрды.

Республикада балалар мен жастардың өз құқықтарын іс жүзінде қолдануға және қорғауға оқытатын оңтайлы тетік жоқ, бұл оқушылар мен студенттердің әлеуметтік маңызы бар қызметке уәждемелік дайындығын төмендетуге әкеп соғады. Білім беру ұйымының қабырғасынан шыққан білім алушылар нақты өмірде көбіне мүлдем дәрменсіз болып қалады.

Қазақстан Республикасының балалар-жасөспірімдер және жастар қоғамдық қозғалысы шеңберіндегі мектеп кеңестерінің, старостаттардың, жоғары сынып оқушылары кеңестерінің, мектеп әкімдіктерінің және т.б. орнына мектеп Парламенті (бұдан әрі – Парламент) түріндегі бірыңғай құрылымдық моделі бола алады.

Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында білім алушылардың «Мектеп парламенті» өзін-өзі басқару органдарын дамыту тұжырымдамасы «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасының заңдары, «Қазақстан 2020: болашаққа жол» 2020 жылға дейінгі мемлекеттік жастар саясатының тұжырымдамасы (екінші кезең-2016-2020 жылдар), Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасы негізінде әзірленді.

Парламент – оқу-тәрбие процесінің мәселелерін шешуде мектеп әкімшілігінің таптырмас көмекшісі.

Парламентте оқушылар мен педагогтер бірлесіп ынтымақтасуға үйренеді, маңызды мәселелерді шешуде толық құқылы әріптес болады.

Парламент – бұл білім алушылардың білім беру ұйымын бірлесіп басқаруға, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру кезіндегі мәселелерді шешуге қатысу нысаны.

Парламенттің мақсаты: білім алушылардың бойында азаматтық белсенділік, әлеуметтік құзыреттілік, азаматтық жауапкершілік дағдыларын дамыту, әлеуметтік шығармашылыққа қабілетті, өзінің жеке басын, қоғам мен мемлекетті жетілдіру мүддесінде әрекет ете алатын жоғары мәдениетті, гуманистік бағыттағы азаматты тәрбиелеу.

Парламенттің міндеттері:

- білім алушылардың қабілеттері мен мүдделерін, мектепте, колледжде, ЖОО-да бірыңғай құқықтық кеңістікті дамыту үшін жағдай жасау, білім беру ұйымын басқаруға қатысуға нақты мүмкіндік беру;

- ұжымдық өмір нормаларына, мемлекет заңдарына, адамдарға пайда әкелгісі келетіндігіне, достары мен құрдастарына қиындықтарды жеңуге көмектесуге оң көзқарас қалыптастыру;

- әрбір білім алушыны білім беру ұйымының қоғамдық өміріне тарту;

- өзіндік ойлау мен өзіндік сана-сезімді, көшбасшылық мінез-құлық дағдыларын, ұйымдастырушылық білімді, іскерлікті, ұжымдық және басшылық қызмет дағдыларын дамыту.

Парламент өзара көмек және сенім, дамуға ұмтылу, барлық оқушылардың тең құқылығы, шешімдер қабылдаудың ұжымдылығы, оқушылардың құқықтары мен мүдделерінің басымдығы, әрбір жеке тұлғаға қатысты ізгілік, ашықтық, еріктілік, адалдық және серіктестерді құрметтеу қағидаттарына негізделеді.

Парламент құрылымы 8 фракциядан тұрады:

1.Құқық және тәртіп фракциясы.

2. Ақпарат фракциясы.

3. Спорт және салауатты өмір салты фракциясы.

4. Өзін-өзітану және бақыт фракциясы (психология).

5. Қамқорлық фракциясы (еріктілік).

6. Мәдениет және өнер фракциясы (музыкалық, көркем шығармашылық).

7. Дебат қозғалысының фракциясы.

8. Экология және еңбек фракциясы.

Парламенттің жоғарғы органы – фракциялар көшбасшыларының жалпы жиналысы.

Парламенттің мектептегі қызметін директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, колледж бен ЖОО-да Жастар ісі жөніндегі комитетінің (бұдан әрі – ЖІК) төрағасы үйлестіреді.

Білім беру ұйымының әр сыныбында, әр тобында барлық 8 фракцияға депутаттар сайланады.

Парламент Президенті қажет болған жағдайда білім беру ұйымының түрлі алқалы органдарының отырыстарына қатысады.

Парламентті басқарудың негізгі нысаны–жобалықменеджмент тетіктерді тиімді басқарудың әмбебап технологиясы.

Мектеп оқушылары, колледж, ЖОО студенттері Парламент депутаттары бола алады.

Парламенттің жобалық қызметінің бағыттары: экологиялық, еріктілік, өлкетану, туристік, зияткерлік, экономикалық, спорттық, дебаттық, этномәдени, көркем-эстетикалық, музыкалық және басқа да шығармашылық жобалар.

Парламенттердің жобалау қызметін жүзеге асыру үшін мектептер, колледждер мен жоғары оқу орындары базасында жобалау кеңселері (бұдан әрі – жобалау кеңселері) құрылады.

Жобалық кеңселер:

- жыл бойы парламент фракцияларының жобалық қызметін;

- мектеп, колледж, ЖОО Президентін сайлау және өзін-өзі басқару күндерін;

- алқалы органдардың жұмысына қатысуды үйлестіреді.

Әр жобаға түрлі іс-шаралар, жарыстар, акциялар, флешмобтар, экскурсиялар, жорықтар, турнирлер және т. б. кіреді.

Парламент Президентінің сайлауы жылына 1 рет қыркүйек айында өткізіледі.

Парламент мүшелерін, мектеп және студенттік өзін-өзі басқару көшбасшыларын ынталандыру үшін көтермелеудің мынадай түрлері мүмкін: мадақтамалар, дипломдар, «Мектеп Парламентінің көшбасшысы», «Студенттік Парламенттің көшбасшысы» медальдары, стипендиялар, табысты жобаны «Платиналық идеялар» әлеуметтік бастамаларының ұлттық базасына енгізу, Қазақстан бойынша сапарлар, «Балдәурен» РОСО сауықтыру және басқа да лагерьлерде балаларды сауықтыру.

Мектеп және студенттік жобалау кеңселерінің жобалар рейтингтері, Парламент туралы толық ақпарат мектеп, колледж және ЖОО-ның сайттарында орналастырылады.

Жыл сайын балалар мен жастар қозғалысы көшбасшыларының азаматтық қоғамды дамыту және жас ұрпақтың Отанды нығайту және өркендетудегі рөлі мәселелері жөніндегі бірегей республикалық диалог алаңы –Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдарының мектеп және студенттік парламенттері көшбасшыларының республикалық слеті өткізіледі.

Күтілетін нәтижелер:

- адал, мейірімді және белсенді тұлғалардың тәрбиелі жас ұрпағы;

- қоғамдық (балалар мен жастар) сананы трансформациялау мен жаңғыртуда оқушылар мен студенттердің өзін-өзі басқару органдарының мәртебесі мен рөлін арттыру;

- білім алушыларды қызығушылықтары бойынша жобалық қызметке тарту;

№41 мектеп-лицейінің парламенті ТУРАЛЫ

№41 мектеп-лицейінің парламенті

ТУРАЛЫ

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 41 мектеп-лицейінде білім алушылардың өзін-өзі басқару органдарын дамыту бойынша «Мектеп парламенті» құрылды.

“Мектеп парламенті” өзін-өзі басқару органының көшбасшылығын сайлау 14 қазан күні оқушылар мен мұғалімдердің дауыс беруі арқылы өткізілді. Сайлауда оқушылардың 90 %-ы, ұстаздарымыздың 53%-ы, барлығы 450 адам дауыс берді.

7-14 қазан күндері аралығында мектеп-лицейіміздің оқушылары арасында “Мектеп парламенті” өзін-өзі басқару органының көшбасшылығына үміткерлікке байқау жарияланған болатын. Көшбасшылыққа үміткерлікке 3 оқушы: Серік Ақнұр (10 сынып), Габдылгазизова Оксана (10 сынып), Есенов Аслан (9 сынып) өз кандидатураларын ұсынды. Байқауға қатысқан үміткерлердің бағдарламары негізінде 14 қазан күні сайлау болды. “Мектеп парламенті” өзін-өзі басқару органының көшбасшылығына сайлау ашық әрі жария сипатында өткізілді. Дауыс беру санитарлық талаптарды сақтай отыра, әділ түрде өтуі лицей әкімшілігі тарапынан қадағаланды.

Сайлау нәтижесінде:

Серік Ақнұр 172 дауыс (дауыс бергендердің 38%-ы);

Габдылгазизова Оксана 144 дауыс (дауыс бергендердің 32%-ы);

Есенов Аслан 134 дауыс (дауыс бергендердің 30%-ы) жинады.

“Мектеп парламенті” өзін-өзі басқару органының көшбасшысы болған Серік Ақнұр тағайындалды.

«Мектеп парламенті» өзін-өзі басқару органы ҚҰРЫЛЫМЫ

№41 мектеп-лицейінің

«Мектеп парламенті» өзін-өзі басқару органы

ҚҰРЫЛЫМЫ

ПАРЛАМЕНТ КӨШБАСШЫСЫ

 

 
 

Серік Ақнұр

 

 

ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ТӘРТІП ФРАКЦИЯСЫ

 

 
 

Габдылгазизова Оксана

Жетекші

 

 

 

Болат Амина

Темирова Милана

Рахымжан Дулат

 

Оразғали Еркебұлан

Ибраш Мадияр

 

 

АҚПАРАТ ФРАКЦИЯСЫ

 

 
 

Куспанова Аружан Жетекші

 

Каирова Айбибі

Мұрат Камила

Маликова Альбина

Матаева Әдемі

Гафур Фатима

Қадис Әсем

 

 
 

Рауанқызы Аида

 

 

СПОРТ ЖӘНЕ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ ФРАКЦИЯСЫ

 

 
 

Абай Алишер

Жетекші

 

Мажитов Рахат

Нухов Әділжан

Нариманов Мейрамбек

 

 
 

Ерболұлы Ернұр

 

 

ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ЖӘНЕ БАҚЫТ ФРАКЦИЯСЫ (ПСИХОЛОГИЯ)

 

 
 

Рахимберлиева Жанерке

Жетекші

 
 

 
 

Едіге Ерназар

 

 

ҚАМҚОРЛЫҚ (ЕРІКТІЛІК) ФРАКЦИЯСЫ

 

 
 

Қалымбет Дильназ Жетекші

 

Бейбіт Айнель

Утебаев Ансар

 

МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ӨНЕР ФРАКЦИЯСЫ

 

 
 

Сағынтаева Аида

Жетекші

 

Султанова Амелия

Биғали Гүлназ

Маратова Адина

 

 
 

Жумагалиева Дильназ

 

 

ДЕБАТ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ФРАКЦИЯСЫ

 

 
 

Кенжегужина Асем Жетекші

 

Өтешева Дильназ

Нұрлан Асылхан

Русланова Альэнура

 

 
 

Адилова Аружан

 

 

ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ФРАКЦИЯСЫ

 

 
 

Қисымова Дана

Жетекші

 
 

 
 

Сансызбаев Арсен